Vi rådgiver selskaber, interessentskaber, personer eller andre juridiske enheder om alle aspekter af UK skat, dette omfatter bl.a.:

  • Personbeskatning, herunder udarbejdelse af selvangivelser
  • Selskabsbeskatning, herunder udarbejdelse af selvangivelser
  • VAT - Vi rådgiver om alle aspekter af VAT
  • Arveafgift
  • National Insurance
  • Kapitalvindingsskat

Om muligt udfører vi al rådgivning in-house, men hvis nødvendigt trækker vi på specialekspertice hos skatteafdelinger i de større revisionsfirmaer.

Internationalt

Vi har klienter i Danmark, Spanien, Sverige, Iran og Tyskland. Vi tager os af alle disse klienters forhold i UK så som skat, regnskab, revision og generel økonomisk rådgivning.

Det er i denne sammenhæng vigtigt for os at have et godt samarbejde med klientens rådgivere i deres eget land, for derved at sikre en koordineret rådgivning der tager hensyn til særregler i de involverede lande, og således at et grundlag for de bedste beslutninger tilvejebringes samt at tidsfrister o.lign overholdes.

Vi har som klienter også en række datterselskaber af udenlandske moderselskaber, hvor vi er indvalgt som revisorer. Vi udfører revisionen i overensstemmelse med gældende engelsk lovgivning og ud fra de revisionsinstrukser koncernrevisorerne udstikker

Det er en målsætning på et lidt senere tidspunkt at blive tilsluttet en af de internationale grupper af samarbejdende revisionsfirmaer.

Spring Budget 2024 | Contact us | Logon | Register | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | accSEND

© 2024 Branston Adams. All rights reserved.


We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.