Vi tilbyder økonomisk rådgivning inden for en række områder, og kan om nødvendigt fungere som katalysator og bindeled til andre professionelle rådgivere for herigennem at sikre vores klienter bedst mulig service.

Områder vi tidligere har rådgivet inden for omfatter:

  • IPO finansiering
  • Management buyouts
  • Omstrukturering af selskaber og koncerner
  • Børsintroduktioner
  • Fusioner
  • Betalingsstandsning og likvidation

Branston Adams, der er associeret med SP, er ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) Business Navigator acrediteret og kan derfor tilbyde at udarbejde analyser og budgetter for virksomheder.

Spring Budget 2024 | Contact us | Logon | Register | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | accSEND

© 2024 Branston Adams. All rights reserved.


We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.