Vi tilbyder en komplet liste af ydelser i relation de formelle engelske selskabsretlige lovkrav.

Ydelserne omfatter:

  • Stiftelse af selskaber - Vi undersøger bl.a. hos Companies House (og om nødvendigt på internettet) om et givet selskabsnavn er ledigt.
  • Company sekretær funktionen - I visse tilfælde stille vi en Company Sekretær til rådighed for vores klienter, ligesom vi tilbyder brugen af vores adresse til klienen's selskabs "registered office address" (den formelle adresse). Disse ydelser er normalt specielt efterspurgt af selskaber der ejes af udlændige, men benyttes også af en række UK baserede selskaber.
  • Ændringer i selskabsstruktur - Vi tilbyder at udarbejde og sørge for registreringen af vedtægtsændringer, registrering af ændinger i direktionen, aktionærkredsen, Company Secretary, registered office etc.
  • Færdiggørelse og indsendelse af årsregnskaber til Companies House.

Spring Budget 2024 | Contact us | Logon | Register | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | accSEND

© 2024 Branston Adams. All rights reserved.


We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.