Paul Adam's firma, "Branston Adams", der er associeret med SP, er af ACCC (Association of Chartered Certified Accountants) autoriseret til at kunne udføre lovpligtige revisioner.

Vi har en praktisk holdning til revisionens planlægning og gennemførelse, og vi kan normalt afslutte en revision inden for en måned efter vi har besøgt klienten. Vi tilstræber at alle klienter har deres revision afsluttet senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

For alle revisionsopgaver har vi udarbejdet en tidsplan der er godkendt af virksomhedens ledelse forinden revisionsarbejdet påbegyndes.

En stor del af af vores revisionsklienter er datterselskaber af udenlandske koncerner, og klienterne værdsætter, at vi kan tilbyde en service der er hurtigere, mere effektiv og personlig end den der ofte tilbydes af de store internationale revisionsfirmaer. Det er naturligvis en del af vores arbejde, at vi rapporterer tilbage til koncernrevisionen.

Spring Budget 2024 | Contact us | Logon | Register | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | accSEND

© 2024 Branston Adams. All rights reserved.


We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.