Vi har en in-house lønberegningsafdeling hvor vi udarbejder lønudbetalinger og lønregnskaber for en lang række UK baseret klienter. Dette arbejde omfatter alle lovpligtige indberetninger og tilvejebringer alle nødvendige oplysninger til brug for selve lønudbetalingen samt bogholderiet. Hvis De har brug for disse ydelser, eller vil vide mere herom, bedes De venligst kontakte os.

Betaler De for meget i skat?

Tax Checker