Hvor det er påkrævet, påtager vi os at udføre bogføringsmæssig assistance.

Denne service kan vi udøve enten fra vores kontor, eller hos klienten. Arbejdets omfang vil afhænge af klientens behov, og vil blive udført med regelmæssige mellemrum. Hvis klienten har brug for en fuldtidsansat bogholder, deltager vi gerne i ansættelsesproceduren.

Der kan være en række forskellige årsager til at en klient har bug for bogføringsassistance, som f.eks.:

  • Likviditetsstyring
  • Momsredegørelser
  • At sikre at bogføringe opfylder lovkravene