Vi udarbejder regnskaber for alle slags virksomheder uanset om virksomheden drives som enkeltmandsfirma, partnerskaber, selskaber, klubber eller organisationer.

Vores arbejdsgange er tilrettelagt således at vi i videst muligt omfang identificerer områder der kræver særlig opmærksomhed og således at vi kan rådgive i overensstemmelse hermed.

Selskabsregnskaber skal opfylde særlige regler. Vi sikre os at dette sker ved at benytte effiktive bogførings-/regnskabsprogrammer, og ved at gennemgå og sammenligne alle regnskaber til checklister og vejledninger godkendt af ICAEW (Institute of Chartered Accountants for England and Wales)

Udover årsregnskaber til brug for selvangivelsen og erhvervs - og selskabsstyrelsen i England, udarbejder vi også en række andre former for regnskaber for vores klienter, herunder f.eks:

  • Måneds- og kvartalsrapporter
  • Aperiodiske regnskaber til brug for banken
  • Diverse økonomiske oversigter

Spring Budget 2024 | Contact us | Logon | Register | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map |

© 2024 Branston Adams. All rights reserved.


We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.